Informacja dotycząca firm, które złożyły oferty na dostawę urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych, składających się na wyposażenie pracowni dla Technik cyfrowych procesów graficznych w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach w ramach projektu: „Nauka, praktyka, zawód, praca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Informacja dotycząca firm, które złożyły oferty na dostawę urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych, składających się na wyposażenie pracowni dla Technik cyfrowych procesów graficznych w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach w ramach projektu: „Nauka, praktyka, zawód, praca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

  1. Wykaz firm, które złożyły ofertę na wykonanie ww. usługi w wymaganym terminie
Lp. Nazwa firmy i dane adresowe Kwota realizacji zamówienia
[kwota brutto]
1 E-Tech S.C.
M. Duda, P. Kapusta
90-031 Łódź, ul. Tuwima 95a
39560,00 zł
2 System Data Sp. z o.o.
39-300 Mielec, ul. Sienkiewicza 42
33252,30 zł
3 Invar PC Media
98-200 Sieradz, Al. Pokoju 11c
32911,80 zł
4 CEZAR
Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Wolność 8, lok. 4
37453,50 zł

 

Uwaga: W dniu 6 sierpnia 2018 r. o godz. 11.49 wpłynęła oferta od firmy AWM Technology Aneta Starzyk, ul. Sadowa 5, 32-340 Wolbrom. Z uwagi przekroczenie terminu składania ofert (6 sierpnia 2018 r. do godz. 11.30) oferta nie została otwarta i nie została wzięta pod uwagę.

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi 46500,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych)

Zamawiający: Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

Oferty są w trakcie rozpatrywania.  Wyniki postępowania zostaną opublikowane na Bazie Konkurencyjności oraz oferenci zostaną poinformowani drogą e-mailową.

468 ad
close
Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon