Rada rodziców

Rada Rodziców w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach

Paweł Ferfet – przewodniczący

Marzena Kocemba – zastępca przewodniczącego

Małgorzata Kraszewska – sekretarz

Rada Rodziców po raz kolejny zwraca się do Państwa z prośbą o DOBROWOLNE wpłaty na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły. Pieniądze pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, a ich dobro jest dla nas  najważniejsze.

Dzięki wpłatom mamy możliwość wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, zakup pomocy dydaktycznych, konkursy szkolne i międzyszkolne, wycieczki, uroczystości i imprezy np. (piknik rodzinny, dni otwarte, dzień sportu), nagrody dla uczniów oraz zakup książek do naszej biblioteki. Również pomagamy w sytuacjach wyjątkowych, np. poprzez wsparcie dla uczniów, których rodziny bywają w trudnej sytuacji finansowej.

Każda wpłacona złotówka trafia do naszych uczniów pod różnymi postaciami. Zgromadzone pieniądze wydatkowane są zgodnie z celami ustalonymi przez Radę Rodziców w porozumieniu z Dyrekcją szkoły.

W tym roku kwota rocznej składki proponowana przez Radę Rodziców to 100 zł. Wpłat można dokonywać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub jednorazowo. Każda wpłata jest mile widziana i zostanie dobrze wykorzystana.

Pieniądze można wpłacać w sekretariacie szkoły, u wychowawców lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców nr.

40 1020 4580 0000 1302 0010 9322

Wszyscy mamy wspólny cel „By szkoła do której uczęszczają nasze dzieci była profesjonalnie wyposażona, odnowiona i aby oprócz zajęć dydaktycznych odbywały się w niej uroczystości oraz imprezy sprzyjające integracji”.

 

close
Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon