Harmonogram naboru

Terminy naboru

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
22.05.2017 21.06.2017, do 12:00 Składanie wniosków w formie elektronicznej /wybór preferencji
23.06.2016 27.06.2016, do 12:00 Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
03.07.2016, do 12:00 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
23.06.2017, od 12:00 05.07.2017, do 12:00 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych
03.07.2017, od 12:00 10.07.2016, do 12:00 Potwierdzenie woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
12.07.2016, do 12:00 Publikacja list kandydatów przyjętych

 

 

Nabór uzupełniający

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
12.07.2017, od 12:00 14.07.2017, 12:00 Składanie wniosków w formie elektronicznej /wybór preferencji
  07.08.2016, do 12:00 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
07.08.2017, do 15:00 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych
08.08.2017, od 12:00 10.08.2016, do 12:00 Potwierdzenie woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
11.08.2016, do 15:00 Publikacja list kandydatów przyjętych

 

close
Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon