WFOŚiGW 2012

image description

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie pn:
Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej
„PROSTY ŚWIAT PRZYRODY” 
w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach
współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

Zespole Szkół Nr 4 w Skierniewicach została utworzona pracownia przyrodnicza „PROSTY ŚWIAT PRZYRODY” przy udziale środkówWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodziw ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”2012 rok.

Beneficjentem zadania (utworzenia pracowni przyrodniczej „PROSTY ŚWIAT PRZYRODY”) jest Miasto Skierniewice.

§        Wartość całkowita zadania wynosi:  42 059,00 PLN

z czego:

Ø     Dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi stanowi      :37 898,00 PLN

Ø     Udział własny Miasta Skierniewice stanowi  :4 161,00 PLN

Pracownia została wyposażona w sprzęt i urządzenia multimedialne do wykonywania prezentacji z wykorzystaniem programów interaktywnych, przystosowanych do nowej podstawy programowej nauczania w gimnazjum, liceum i technikum dla przedmiotów przyrodniczych: biologii, przyrody, ochrony środowiska, geografii, fizyki,  chemii oraz edukacji dla bezpieczeństwa.

 

Podstawą urządzonej pracowni są urządzenia interaktywne takie jak:

·  Tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem do nauczania przedmiotów przyrodniczych,

·  Projektor multimedialny,

·  Laptop do tworzenia prezentacji oraz obsługi Internetu i dziennika elektronicznego,

·  Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, scaner, kopiarka)

·  Wizualizer do prezentowania pod powiększeniem owadów, roślin, zdjęć, schematów,

·  Mikroskop z kamerą do oglądania preparatów pod powiększeniem.

Pracownia została wyposażona w pomoce dydaktyczne:

 

·  Zestaw preparatów roślinnych i zwierzęcych,

·  Programy interaktywne do nauczania zgodnie z nową podstawą programową przedmiotów przyrodniczych w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej,

·  Modele budowy narządów, układów, części roślinnych,

·  Plansze z różnymi gatunkami roślin, zwierząt,

·  Mapy, lupy oraz lornetki,

·  Rośliny ozdobne

Ponadto pracownia została wyposażona w:

 

·  Szafy i gabloty do ekspozycji pomocy dydaktycznych zwierząt i roślin,

·  Meble szkolne (ławki, krzesła, biurko).

·  Biurko i krzesło dla nauczyciela

 

Cele związane z utworzeniem pracowni „PROSTY ŚWIAT PRZYRODY”

 

Cele edukacji ekologicznej

Ogólnym celem edukacji przyrodniczej jest przygotowanie młodzieży do egzaminów zewnętrznych zdawanych na poziomie gimnazjum i na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, ale również do zdrowego, odpowiedzialnego i zrównoważonego stylu życia i dbałości o zasoby naturalne.

 

Cele poznawcze

Wzbogacanie wiedzy uczniów z zakresu nauk przyrodniczych, pokazanie mechanizmów zachodzących w przyrodzie, ukazywanie różnorodności życia w świecie przyrody, poznanie przyczyn i skutków degradacji środowiska, wzbogacanie wiedzy o sposoby ochrony przyrody przed destrukcyjną działalnością człowieka.

 

 

Cele kształcące:

 

Rozumienie  mechanizmów istniejących w przyrodzie i  zależności w ich występowaniu, rozumienie skutków działalności człowieka, samodzielne korzystanie z informacji i umiejętność ich zastosowania, dokonywanie obserwacji i formułowanie wniosków, samodzielne prowadzenie prac pielęgnacyjnych,

 

Cele wychowawcze:

 

Poszanowanie przyrody, otwartość na problemy środowiska, odpowiedzialność za środowisko w którym żyje, zaangażowanie w działania związane ze zdrowym i ekologicznym stylem życia, umiejętność współpracy i współdziałania, poczucie przydatności dla otaczającego środowiska, doświadczanie przyjemności w obcowaniu z przyrodą, wrażliwość na piękno przyrody.

close
Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon