WFOŚiGW 2017/2018

 

Program edukacji ekologicznej realizowany w Zespole Szkół nr 4  im. ppłk. Romualda Sulińskiego
w Skierniewicach 
dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi

 

W roku szkolnym2017/2018 w Zespole Szkół nr 4  w Skierniewicach będzie realizowany program edukacji ekologicznej „Wiem czym oddycham, czyli o zanieczyszczeniu i poprawie powietrza na Ziemi Łódzkiej” realizowany w Zespole Szkół nr 4 im. ppłk. Romualda Sulińskiego w Skierniewicach

Łączny koszt zadania: 19 994,00 zł.

Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: 16 994,00zł.

Wysokość wkładu własnego: 3 000 zł.

Działania i zadania w ramach projektu:

 1. Zakup pomocy dydaktycznych :
 2. Wycieczki i warsztaty terenowe:
  • Załęcze Wielkie: uczestnictwo w bloku warsztatów dotyczących badania powietrza
  • Tomaszów i okolice: Zwiedzanie Skansenu Rzeki Pilicy, Niebieskich źródeł i Grot Nagórzyckich, zwiedzanie kościoła w Inowłodzu, zwiedzanie ruin zamku Kazimierza Wielkiego, zwiedzanie kościoła w Spale i posągu żubra.
  • Bełchatów: zwiedzanie kopalni węgla brunatnego oraz Elektrowni Bełchatów – uczniowie poznają proces powstawania energii oraz wydobywanie węgla brunatnego metodą odkrywkową. Uczestnictwo w warsztatach realizowanych w ramach projektu Giganty Mocy w MCK w Bełchatowie
  • Nieborów: wycieczka rowerowa szlakami turystycznymi Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, zwiedzanie pałacu i parku w Nieborowie oraz lekcja muzealna.
 3. Warsztaty i zajęcia stacjonarne:
 • Wykład i warsztaty nt. Spalanie paliw kopalnych. Węgle kopalne i odmiany alotropowe węgla
 • Wykład warsztaty nt. Organizmy bioindykatywne
 • Wykład i warsztaty nt. Rośliny wspomagające oczyszczanie powietrza
 • Wykład i warsztaty nt. Dieta antysmogowa
 • Wykład: Energooszczędna jazda pojazdami silnikowymi
 • Warsztaty: Odnawialne źródła energii
 • Warsztaty : Badanie zanieczyszczenia powietrza i jego skutków
 1. Konkursy :
 • Konkurs wiedzy: „Misja emisja” – zagrożenia wynikające z emisji pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska szczególnie lokalnego- polegający na przystąpieniu do testu oraz na napisaniu eseju nt. „Co mogę zrobić dziś, aby jutro oddychać czystym powietrzem”
 • Konkurs plastyczny: „ Odnawialne źródła energii w województwie łódzkim” -polegający na przygotowanie posteru
 • Konkurs fotograficzny: „Truciciele powietrza wokół nas” – polegający na wykonaniu 3 zdjęć pojedynczych i 1 kolażu, na których będą zarejestrowane obrazy przedstawiające działania człowieka przyczyniające się do zanieczyszczenia powietrza w najbliższej okolicy
 • Konkurs graficzny: „Ekologicznie na dwóch kółkach” polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu ulotki promującą bezpieczną jazdę rowerem

Ekoforum – spotkanie przedstawicieli skierniewickich gimnazjalistów z władzami miasta, przedstawicielami podmiotów odpowiedzialnych za stan i monitorowanie środowiska, pracownikami naukowymi PWSZ w Skierniewicach. Podczas spotkania uczestnicy zapoznani zostaną ze stanem powietrza w Skierniewicach i najbliższej okolicy, pogłębią wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii oraz podejmą dyskusję na temat „ W jaki sposób mieszkańcy mogą pomóc w poprawie jakości powietrza w mieście i jak ich do tego przekonać”.

close
Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon