Galeria zdjęć

Rok 2018

Promowaliśmy projekt na Targach Edukacyjnych

W dniu 8 marca br. na Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach odbyła się XVI edycja targów edukacyjnych pod hasłem: Targi Kariery -Szkoła dla gimnazjalisty. Organizatorem imprezy jest Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Skierniewicach. W ramach tej corocznej imprezy szkoły z terenu miasta i powiatu skierniewickiego przedstawiają swoją ofertę edukacyjną na nadchodzący rok szkolny uczniom kończącym gimnazja. Stoisko Zespołu Szkół Nr 4 było jednym z największych na targach i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających targi uczniów, nauczycieli, przedstawicieli władz miasta oraz mediów. Targi stały się doskonałą okazją do przedstawienia rezultatów osiągniętych w okresie dwuletniej realizacji projektu „Nauka, praktyka, zawód, praca”. O zadaniach zrealizowanych w ramach projektu informowali uczniowie będący jego uczestnikami oraz specjalista ds. monitoringu, który również był obecny na tej imprezie. Uczestnicy projektu realizujący zadania w ramach kursu grafiki komputerowej (DTP) prezentowali także swoje umiejętności praktyczne. Ponadto każdy odwiedzający nasze stoisko oprócz ulotki promującej szkołę otrzymywał ulotkę informacyjną nt. realizowanego w ZS 4 projektu. Przygotowano także plakat informujący o osiągniętych rezultatach.

 

Rok 2017

Dzień Otwarty w ZS 4
21 marca br. Na terenie ZS 4 odbył się Dzień Otwarty. Ta coroczna impreza, w którą zaangażowana jest cała społeczność szkolna, stała się okazją do zaprezentowania projektu „Nauka, praktyka, zawód, praca” zwiedzającym naszą szkołę. Uczniowie klas technikum cyfrowych procesów graficznych, którzy są uczestnikami projektu przygotowali plakaty promocyjne. Na stoisku klas technikum spedycyjnego i technikum cyfrowych ;procesów graficznych goście otrzymywali ulotki informujące o projekcie. Można było również zwiedzić pracownie, w których realizowane są działania projektowe i porozmawiać z prowadzącymi zajęcia.
Promowaliśmy projekt na Targach Edukacyjnych
W dniu 6 marca br. na Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach odbyła się kolejna edycja Targów Edukacyjnych pod hasłem: Szkoła dla gimnazjalisty. W ramach tej corocznej imprezy szkoły z terenu miasta i powiatu skierniewickiego przedstawiają swoją ofertę edukacyjną na nadchodzący rok szkolny uczniom kończącym gimnazja. Stoisko Zespołu Szkół Nr 4 było jednym z największych na targach i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających targi uczniów, nauczycieli, przedstawicieli władz miasta oraz mediów. Targi stały się doskonałą okazją do promocji projektu „Nauka, praktyka, zawód, praca”. O realizacji projektu informowali uczniowie będący uczestnikami projektu oraz specjalista ds. monitoringu, który również był obecny na tej imprezie. Ponadto każdy odwiedzający nasze stoisko oprócz ulotki promującej szkołę otrzymywał ulotkę informacyjną nt. realizowanego w ZS 4 projektu. Przygotowano także plakat informujący o działaniach, w których będą mogli wziąć udział potencjalni uczestnicy w roku szkolnym 2017/2018.
ZAJĘCIA SPEJALISTYCZNE W ZAKRESIE DTP
dsc_0010

Szkolenie DTP skierowane jest do osób chcących poznać narzędzie do tworzenia grafiki wektorowej (Adobe Illustrator) oraz możliwości wykorzystania tego programu do tworzenia plakatów reklamowych, ozdobnych napisów, projektowania znaków firmowych, wizytówek, itp.

Ćwiczenia realizowane w trakcie szkolenia pozwolą uczestnikom projektu na nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się tym programem i przećwiczenie technik pozwalających na szybkie projektowanie różnego rodzaju materiałów użytkowych
z wykorzystaniem grafiki komputerowej.

Program zajęć obejmuje także ćwiczenia w zakresie projektowania, łamania, składania i przygotowywania materiałów poligraficznych do druku w programie Adobe InDesign, jak również  tworzenia i obróbki grafiki rastrowej w programie Adobe Photoshop.

W ramach realizacji projektu „Nauka, praktyka, zawód, praca” dokonano zakupu podręczników, z których korzystają uczestnicy projektu podczas zajęć DTP.

WIRTUALNE LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNE
dsc_0576

W ramach zajęć WL uczestnicy projektu (uczniowie technikum spedycyjnego) poznają zakres działania systemu ERP, wykorzystywanego na codzień w wielu firmach produkcyjnych. System ten umożliwia przedsiębiorcom planowanie zasobów  i ich odpowiednie zagospodarowanie. UP będą podczas zajęć tworzyćoferty i wprowadzać je do systemu informatycznego, dokonywać ich realizacji, a następnie przygotowywać dokumenty do rozliczeń finansowych (zamówienia, potwierdzenia zamówień, faktury).

ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
dsc_0225

Projekt „Nauka, praktyka, zawód, prac” obejmuje m.in. zajęcia specjalistyczne dla uczniów technikum cyfrowych procesów graficznych przygotowujące do egzaminu na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

W ramach 100 godzinnego kursu uczestnicy projektu realizują zajęcia w zakresie podstaw pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstu, pracę z arkuszami kalkulacyjnymi, grafikę menadżerską i prezentacyjną, edycję obrazów i zarządzanie projektami. Zajęcia odbywają się w grupach. Harmonogram zajęć i podział na grupy znajduje się w zakładce „Graficy – zajęcia”.

Każdy z siedmiu modułów kończy się egzaminem w Ośrodku Certyfikacyjnym.

W ramach projektu dla każdego uczestnika zakupiono m.in. zestaw 7 podręczników mających ułatwić przygotowanie się do egzaminu.

Konferencja - „Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi – dotacje na edukację”
dsc_0565

W dniu 18.listopada br. w Kinoteatrze Polonez w Skierniewicach odbyła się konferencja pod hasłem „Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi – dotacje na edukację”. Konferencja miała na celu zachęcenie potencjalnych beneficjentów do aplikowania o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i przedstawienie oferty aktualnych konkursów. Stała się także okazją do zaprezentowania doświadczeń beneficjentów, którzy w poprzednich perspektywach finansowych realizowali projekty dofinansowane ze środków europejskich, jak również do przedstawienia projektów, które realizowane są już w ramach perspektywy 2014-2020.

W ramach panelu dyskusyjnego dyrektor Darosław Sadowski przedstawił projekty, które w latach 2011-2015 zrealizowane zostały w naszej szkole dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, programów Comenius i Leonardo da Vinci oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zaprezentowany został także projekt „Nauka, praktyka, zawód, praca” realizowany na terenie szkoły od września 2016r. Środki na realizację projektu pozyskano z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020 (Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe) w kwocie 885 808,37 PLN.

close
Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon