Technik technologii żywności – NOWOŚĆ!!!

Opis klasy

technikum kształcące w zawodzie technik technologii żywności przygotowuje uczniów do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dające tytuł technika technologii żywności. Ponadto technikum o tym profilu przygotowuje uczniów do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania produktów spożywczych; obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych; organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym; kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

Przedmioty rozszerzone
  • Matematyka
  • Chemia
Języki obce
  • Język angielski
  • Język niemiecki
  • Język rosyjski

Dlaczego wybrać tą klasę?

Uczeń technikum o profilu technologia żywności przygotowuje się do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego na stanowisku kierownika produkcji i technika laboranta, instytucjach prowadzących badania i ocenę żywności, instytucjach prowadzących handel artykułami spożywczymi, instytucjach odpowiedzialnych za przechowywanie i dystrybucję żywności oraz prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Klasa technikum technologii żywności to KLASA PATRONACKA – patronat nad klasą sprawuje firma HORTEX w Skierniewicach, w której będą odbywać się niektóre zajęcia. Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość otrzymywać stypendium za wyniki w nauce, a po ukończeniu szkoły mogą otrzymać zatrudnienie w firmie HORTEX.

close
Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon