Technik procesów introligatorskich – NOWOŚĆ!

Opis klasy

technikum kształcące w zawodzie technik procesów introligatorskich przygotowuje uczniów do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dające tytuł technika procesów introligatorskich.

Przedmioty rozszerzone
  • Matematyka
  • Język angielski
Języki obce
  • Język angielski
  • Język niemiecki
  • Język rosyjski

Dlaczego wybrać tą klasę?

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik procesów introligatorskich może podejmować pracę w: w drukarniach, firmach introligatorskich, biurze obsługi klienta, jako osoba planująca i kontrolująca produkcję poligraficzną zarówno jednostkową jak i przemysłową, może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Klasa technikum procesów introligatorskich to KLASA PATRONACKA – patronat nad klasą sprawuje firma UDS „Universal Display Solutions” Nowy Kawęczyn 32A, która oferuje uczniom: stypendia za wyniki w nauce, zajęcia praktyczne w UDS w rzeczywistych warunkach pracy, kształcenie na wysoko zautomatyzowanych maszynach sztancujących i drukujących, bezpłatny dojazd na zajęcia praktyczne ze Skierniewic do UDS w Nowym Kawęczynie, zatrudnienie absolwentów w firmie UDS na umowę o pracę, atrakcyjny system wynagradzania, prywatną opiekę medyczną oraz grupowe  ubezpieczenie na życie i sportową kartę „MULTISPORT” dla zatrudnionych absolwentów w firmie UDS.

close
Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon