Technikum

Technik procesów introligatorskich – klasa patronacka – NOWOŚĆ!!!

Opis klasy

technikum kształcące w zawodzie technik procesów introligatorskich przygotowuje uczniów do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dające tytuł technika procesów introligatorskich.

Przedmioty rozszerzone
 • Matematyka
 • Język angielski
Języki obce
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Język rosyjski

Dlaczego wybrać tą klasę?

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik procesów introligatorskich może podejmować pracę w: w drukarniach, firmach introligatorskich, biurze obsługi klienta, jako osoba planująca i kontrolująca produkcję poligraficzną zarówno jednostkową jak i przemysłową, może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Klasa technikum procesów introligatorskich to KLASA PATRONACKA – patronat nad klasą sprawuje firma UDS „Universal Display Solutions” Nowy Kawęczyn 32A, która oferuje uczniom: stypendia za wyniki w nauce, zajęcia praktyczne w UDS w rzeczywistych warunkach pracy, kształcenie na wysoko zautomatyzowanych maszynach sztancujących i drukujących, bezpłatny dojazd na zajęcia praktyczne ze Skierniewic do UDS w Nowym Kawęczynie, zatrudnienie absolwentów w firmie UDS na umowę o pracę, atrakcyjny system wynagradzania, prywatną opiekę medyczną oraz grupowe  ubezpieczenie na życie i sportową kartę „MULTISPORT” dla zatrudnionych absolwentów w firmie UDS.

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym – klasa patronacka – NOWOŚĆ!!!

Opis klasy

technikum kształcące w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym przygotowuje uczniów do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dające tytuł technika automatyka sterowania ruchem kolejowym. Uczeń tej klasy technikum zostaje przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowanie, diagnozowanie, remontowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym
 • montowanie i eksploatowanie urządzeń zabezpieczania ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych
 • montowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej
 • budowanie i eksploatowanie urządzeń sieci zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym zna podstawowe zasady systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System) i jego części składowych oraz ETCS służący do sygnalizacji kolejowej i automatyzacji prowadzenia pociągów.

Przedmioty rozszerzone
 • Matematyka
 • Fizyka
Języki obce
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Język rosyjski

Dlaczego wybrać tą klasę?

Trwająca obecnie modernizacja linii kolejowych w Polsce jest ściśle  związana z wprowadzaniem  nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym.  Szybka kolej miejska oraz kolej metropolitalna stwarzają możliwości znalezienia ciekawej pracy. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym to zawód przyszłości w dobie modernizacji linii kolejowych w Polsce.

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym może podejmować pracę w: liniach kolejowych w szczególności w działach związanych z energetyką, automatyką i sterowaniem (np. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.); firmach produkcyjnych wykorzystujących automatykę i sterowanie produkcją, firmach produkujących sprzęt elektroniczny; serwisach i zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne.

Klasa technikum transportu kolejowego to KLASA PATRONACKA – patronat nad klasą sprawuje firma PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A, w jednostkach której będą odbywać się wybrane zajęcia. Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość otrzymywać stypendium za wyniki w nauce, a po ukończeniu szkoły otrzymać zatrudnienie w firmie PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A.

Technik technologii żywności – klasa patronacka – NOWOŚĆ!!!

Opis klasy

technikum kształcące w zawodzie technik technologii żywności przygotowuje uczniów do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dające tytuł technika technologii żywności. Ponadto technikum o tym profilu przygotowuje uczniów do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania produktów spożywczych; obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych; organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym; kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

Przedmioty rozszerzone
 • Matematyka
 • Chemia
Języki obce
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Język rosyjski

Dlaczego wybrać tą klasę?

Uczeń technikum o profilu technologia żywności przygotowuje się do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego na stanowisku kierownika produkcji i technika laboranta, instytucjach prowadzących badania i ocenę żywności, instytucjach prowadzących handel artykułami spożywczymi, instytucjach odpowiedzialnych za przechowywanie i dystrybucję żywności oraz prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Klasa technikum technologii żywności to KLASA PATRONACKA – patronat nad klasą sprawuje firma HORTEX w Skierniewicach, w której będą odbywać się niektóre zajęcia. Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość otrzymywać stypendium za wyniki w nauce, a po ukończeniu szkoły mogą otrzymać zatrudnienie w firmie HORTEX.

Technik transportu kolejowego – klasa patronacka

Opis klasy

technikum kształcące w zawodzie technik transportu kolejowego przygotowuje uczniów do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dające tytuł technika transportu kolejowego. Uczeń tej klasy technikum zostaje przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu; obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności; nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej; planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzania taborem kolejowym; przygotowania do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób; zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów.

Przedmioty rozszerzone
 • Matematyka
 • Geografia
Języki obce
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Język rosyjski

Dlaczego wybrać tą klasę?

Absolwent technikum transportu kolejowego może pracować na stanowiskach związanych z organizacją ruchu kolejowego, bezpiecznym prowadzeniem pociągów na stacjach i przyległych szlakach oraz planowaniem i realizacją przewozów kolejowych. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnieniem u licznych przewoźników kolejowych.

Klasa technikum transportu kolejowego to KLASA PATRONACKA – patronat nad klasą sprawuje firma PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A, w jednostkach której będą odbywać się wybrane zajęcia. Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość otrzymywać stypendium za wyniki w nauce, a po ukończeniu szkoły otrzymać zatrudnienie w firmie PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A.

Technik spedytor

Opis klasy

Technikum kształcące w zawodzie technik spedytor przygotowuje uczniów do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dające tytuł technika spedytora. Uczeń w tej klasie poznaje podstawy spedycji, transportu i logistyki oraz prawa transportowego, zdobywa wiedzę w zakresie środków transportu, rachunkowości i statystyki oraz ubezpieczeń ładunków, uczy się marketingu i sztuki negocjacji w spedycji, nabywa umiejętności w zakresie zarządzania działalnością spedycyjną, wykorzystania technik informatycznych w rachunkowości, technik biurowych oraz języka obcego dla spedytora.

Przedmioty rozszerzone
 • Matematyka
 • Geografia
Języki obce
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Język rosyjski

Dlaczego wybrać tą klasę?

Uczeń pobierający naukę w technikum o profilu spedytor przygotowuje się do pracy w charakterze specjalisty ds. spedycji krajowej i międzynarodowej, transportu morskiego, lotniczego, kolejowego, kierownika punktu ładunkowego, dyspozytora ładunkowego, specjalisty ekspedytora ds. obsługi punktu eksploatacji.

Uczniowie klasy technikum odbywają praktyki zawodowe w firmach i zakładach pracy związanych z ich profilem nauczania. Uczestniczą również w wycieczkach programowych do firm spedycyjnych, logistycznych oraz terminali cargo.

Technik cyfrowych procesów graficznych – grafika komputerowa

Opis klasy

Technikum kształcące w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych przygotowuje uczniów do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dające tytuł technika cyfrowych procesów graficznych. Uczeń w tej klasie poznaje obsługę nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D i 3D, uczy się projektowania, redagowania publikacji i druków, składu i przygotowania do druku, zapoznaje się z technologią procesów cyfrowych i procesów reprodukcyjnych, nabywa umiejętność projektowania witryn www, tworzenia prezentacji multimedialnych (filmów, zdjęć), poznaje użytkowanie urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach poligraficznych.

Przedmioty rozszerzone
 • Matematyka
 • Fizyka lub geografia
Języki obce
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Język rosyjski

Dlaczego wybrać tą klasę?

Technikum cyfrowych procesów graficznych przygotowuje uczniów do podjęcia pracy w przemyśle poligraficznym, wydawnictwach, drukarniach, agencjach reklamowych.

Uczniowie klasy technikum odbywają praktyki zawodowe w firmach i zakładach pracy związanych z ich profilem nauczania. Uczestniczą również w wycieczkach programowych i uczestniczą w warsztatach i wykładach na Politechnice Łódzkiej, z którą szkoła współpracuje.

 

close
Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon