Liceum

Klasa wojskowa

Opis klasy

Uczniowie tej klasy oprócz wiedzy w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, zdobywają również wiedzę na temat bezpieczeństwa narodowego, systemu obronnego i sił zbrojnych RP, organizacji polityczno-militarnych gwarantujących bezpieczeństwo państwa polskiego. W ramach zajęć teoretycznych i praktycznych uczą się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, terenoznawstwa i orientacji na mapie i w terenie. Uczniowie uczestniczą w zajęciach ze strzelectwa sportowego oraz samoobrony, poznają techniki walki wręcz i inne techniki ogólnowojskowe, uczą się taktyki wojskowej i musztry.

Przedmioty rozszerzone
 • Geografia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Chemia
Języki obce
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Język rosyjski

Dlaczego warto wybrać tą klasę?

Uczeń klasy wojskowej zostaje przygotowany do zdania egzaminu maturalnego oraz kontynuowania kształcenia w szkołach policealnych i wyższych. Zapoznaje się ze służbą wojskową oraz pracą innych służb mundurowych, rozwija sprawność fizyczną, przygotowując się do testów sprawnościowych na wyższe uczelnie wojskowe, przygotowuje się do podjęcia pracy w wojsku, straży pożarnej, straży granicznej.

Uczniowie klasy wojskowej biorą udział w obozach szkoleniowo-kondycyjnych oraz regularnych wycieczkach programowych do Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i innych instytucji związanych z pracą w służbach mundurowych, z którymi szkoła współpracuje.

Klasa policyjna

Opis klasy

Uczniowie tej klasy oprócz przedmiotów ogólnokształcących poznają taktyki zapobiegania przestępczości, podstawy prawa karnego i procesowego; działania z zakresu kryminalistyki, kryminologii i wiktymologii; zadania i obowiązki policji oraz zasady prewencji ruchu drogowego. Ponadto podczas zajęć w tej klasie uczniowie nabywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, podstaw samoobrony oraz wiadomości związanych z zasadami funkcjonowania innych służb mundurowych.

Przedmioty rozszerzone
 • Język polski
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Historia
Języki obce
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Język rosyjski

Dlaczego warto wybrać tą klasę?

Uczeń klasy policyjnej zostaje przygotowany do zdania egzaminu maturalnego oraz zapoznaje się z tajnikami służby w policji i innych resortach mundurowych, rozwija sprawność fizyczną, przygotowując się do testów sprawnościowych na wyższe uczelnie policyjne, nabywa umiejętności, pozwalające na kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach o kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego i administracji publicznej, przygotowuje się do podjęcia służby w policji, pracy w straży miejskiej, biurach detektywistycznych, ochronie.

Uczniowie klasy policyjnej biorą udział w obozach szkoleniowo-kondycyjnych oraz regularnych wycieczkach programowych do Komendy Policji w Skierniewicach, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i innych instytucji związanych z pracą w służbach mundurowych, z którymi szkoła współpracuje.

Klasa kosmetyczna

Opis klasy

Wybierając naukę w tej klasie uczniowie oprócz przedmiotów ogólnokształcących zapoznają się z podstawami dotyczącymi dermatologii; zasadami przeprowadzania zabiegów upiększających i leczniczych. W specjalnie do tego stworzonym gabinecie kosmetycznym mieszczącym się w szkole. Uczniowie klasy kosmetycznej nabywają umiejętności wykonywania różnych technik  masażu kosmetycznego oraz technik makijażu i kosmetyki.

Przedmioty rozszerzone
 • Biologia
 • Fizyka
 • Chemia
Języki obce
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Język rosyjski

Dlaczego warto wybrać tą klasę?

Uczeń klasy kosmetycznej zostaje przygotowany do zdania egzaminu maturalnego, jak również kształtuje postawę prozdrowotną, rozwija wrażenia i doznania estetyczne, opanowuje niezbędne elementy treści i umiejętności z zakresu kosmetyki. Ponadto nabywa wiedzę umożliwiającą kontynuowanie nauki w policealnych szkołach kosmetycznych i na uczelniach o kierunkach kosmetycznych, przygotowuje się do pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, SPA.

Uczniowie w klasie kosmetycznej regularnie uczestniczą w wykładach i warsztatach tematycznie związanych z ich profilem w skierniewickiej  PWZS. Uczelnia wspiera projekty szkolne związane z promowaniem zdrowego stylu życia.

Klasa dietetyczna

Opis klasy

Wybierając naukę w klasie dietetycznej, uczniowie oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczą się podstaw zdrowego odżywiania i komponowania różnorodnych diet podczas regularnych zajęć kulinarnych. Na zajęciach sportowych zapoznają się z różnymi formami aktywności ruchowej między innymi kajakarstwem, jazdą konną, turystyką rowerową, fitnessem oraz Nordic Walking na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Przedmioty rozszerzone
 • Biologia
 • Fizyka
 • Chemia
Języki obce
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Język rosyjski

Dlaczego warto wybrać tą klasę?

Uczniowie klasy dietetycznej zostają przygotowani do zdania egzaminu maturalnego, oraz kontynuowania nauki na kierunkach związanych ze zdrowiem i urodą (np. dietetyką, kosmetologią, turystyką i rekreacją). Poznaje walory i możliwości rekreacyjno – sportowo – turystyczne okolic Skierniewic. Mają możliwość rozbudzenia zainteresowania własnym zdrowiem i postawą ciała, podnoszą swoją wiedzę i świadomość dotyczącą zdrowotnych walorów aktywności fizycznej oraz zdrowego odżywiania. Uczeń zdobywa podstawowe umiejętności dbania o swoje zdrowie, podnoszą ogólną sprawność i wydolność organizmu oraz kształtują potrzebę aktywnego wypoczynku.

Uczniowie w klasie dietetycznej regularnie uczestniczą w wykładach i warsztatach tematycznie związanych z ich profilem w PWZS, odbywają zajęcia kulinarne na terenie szkoły i poza nią. W ramach współpracy z lokalnymi klubami fitness i siłowniami uczestniczą w specjalnie organizowanych zajęciach.

close
Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon