Protokół wyboru wykonawcy na dostarczenie urządzeń i akcesoriów komputerowych składających się na wyposażenie Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych w ZS nr 4 w Skierniewicach.

 

więcej

Informacja dotycząca firm, które złożyły oferty na dostawę urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych, składających się na wyposażenie pracowni dla Technik cyfrowych procesów graficznych w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach w ramach projektu: „Nauka, praktyka, zawód, praca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Informacja dotycząca firm, które złożyły oferty na dostawę urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych, składających się na wyposażenie pracowni dla Technik cyfrowych procesów graficznych w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach w ramach projektu: „Nauka, praktyka, zawód, praca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

  1. Wykaz firm, które złożyły ofertę na wykonanie ww. usługi w wymaganym terminie
Lp. Nazwa firmy i dane adresowe Kwota realizacji zamówienia
[kwota brutto]
1 E-Tech S.C.
M. Duda, P. Kapusta
90-031 Łódź, ul. Tuwima 95a
39560,00 zł
2 System Data Sp. z o.o.
39-300 Mielec, ul. Sienkiewicza 42
33252,30 zł
3 Invar PC Media
98-200 Sieradz, Al. Pokoju 11c
32911,80 zł
4 CEZAR
Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Wolność 8, lok. 4
37453,50 zł

 

Uwaga: W dniu 6 sierpnia 2018 r. o godz. 11.49 wpłynęła oferta od firmy AWM Technology Aneta Starzyk, ul. Sadowa 5, 32-340 Wolbrom. Z uwagi przekroczenie terminu składania ofert (6 sierpnia 2018 r. do godz. 11.30) oferta nie została otwarta i nie została wzięta pod uwagę.

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi 46500,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych)

Zamawiający: Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

Oferty są w trakcie rozpatrywania.  Wyniki postępowania zostaną opublikowane na Bazie Konkurencyjności oraz oferenci zostaną poinformowani drogą e-mailową.

więcej

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

więcej

PIKNIK RODZINNY

Zapraszamy!

więcej

Sesja 182_czerwiec 2018 r. – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Harmonogram i listy zdających w sesji letniej (czerwiec 2018 r.)

Lista zdających kwalifikację_sesja 182 [czerwiec 2018]

Informacje dla zdającego

Informacje dla zdającego

Zdający mają obowiązek stawić się w dniu egzaminu najpóźniej na pół godziny przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

 

więcej

Dzień otwarty w oddziale prewencji łódzkiej policji

Dzień Otwarty Oddziału Prewencji Policji w Łodzi.
Dnia 25 kwietnia 2018 roku uczniowie klas mundurowych naszej szkoły pod opieką pań : Małgorzaty Staniszewskiej- Karwat, Teresy Kowara oraz Jolanty Strojek uczestniczyli w Dniu Otwartym OPP w Łodzi.
Uczniowie podczas wizyty zostali zapoznani ze specyfiką służby w Policji, obejrzeli sprzęt i wyposażenie Oddziału Prewencji Policji KWP w Łodzi. Jedną z atrakcji był pokaz oraz udział w torze przeszkód dla kandydatów do służby w Policji. Uczniowie naszej szkoły pokazali swoje możliwości, osiągając bardzo dobry czas -1,21 min. Największym zainteresowaniem cieszył się pokaz pododdziału antyterrorystycznego. Pełni pozytywnych wrażeń wróciliśmy do domu z nadzieją, że za rok znów pojedziemy na Dzień Otwarty OPP w Łodzi.

Więcej zdjęć na stronie RadioLodz.pl i telewizji TVP Łódź (więcej…)

więcej
close
Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon