Fundusze Europejskie

logotypy_kol_efrr_pl

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na zakup i dostawę książek Do zespołu szkół nr 4 w Skierniewicach w związku z zapytaniem ofertowym z dn. 10.11.2016 r.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach informuje,  że w związku z zapytaniem ofertowym z dn. 10 listopada 2016 roku w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły 4 oferty. Działając na podstawie postępowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. Poz. 2164 , ze zmianami), Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez :

REMA

PAWEŁ KIETLIŃSKI I WSPÓLNICY Spółka jawna

92-318 Łódź, al. Piłsudskiego 135

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Cena oferty: 15 000,00 zł (cena oferty, łącznie z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT)), w ramach której zostanie dostarczonych 673 egzemplarze książek. Zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w punkcie 5 Zapytania ofertowego. Zgodnie z kryterium wyboru oferty wzięto pod uwagę: liczbę oferowanych tytułów z listy zaproponowanej przez Zamawiającego stanowiącej załącznik numer 1 do zapytania ofertowego, ceny proponowanych pozycji, liczbę tytułów zaproponowanych przez oferenta. Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymagania zamawiającego.

Czytaj więcej

Informacja o podmiotach biorących udział w zapytaniu ofertowym z dnia 10 listopada 2016 r. na zakup i dostawę książek do ZS nr 4 w Skierniewicach

Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach informuje,  że w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 10 listopada 2016 roku w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły 4 oferty, spełniające wymagania formalne określone w niniejszym zapytaniu. (więcej…)

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę książek do biblioteki szkolnej  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

pdf doc pdf pdf pdf
 Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia  Załącznik nr 2 – formularz oferty  Załącznik nr 3 – brak powiązań kapitałowych i osobowych  Załącznik nr 4 – wzór umowy  Zapytanie ofertowe na zakup książek

 

Czytaj więcej

XXIV Skierniewicki Bieg Niepodległośći

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w biegu, którego organizatorem jest OSiR w Skierniewicach. Impreza odbędzie się 11 listopada 2016 r. o godzinie 11.11. Dla uczniów szkół średnich przewidziano biegi na 1000 m (dziewczęta kat. U) – godzina 13.40 oraz 2000 m (chłopcy kat. W) – godzina 13.50. Dla kategorii od A do W biegi zostaną rozegrane na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Batorego. Zapisy najpóźniej na 10 minut przed biegiem u sędziów zawodów. W biegu może wziąć udział każdy, kto nie posiada przeciwwskazań lekarskich do uprawiania biegów. Zapraszamy do udziału.

Czytaj więcej

Informacja dotycząca firm, które złożyły oferty na dostarczenie sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu: „Nauka, praktyka, zawód, praca” w odpowiedzi na powtórne ogłoszenie z dnia 14.10.2016 r. zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.

(więcej…)

Czytaj więcej
close
Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon