Fundusze Europejskie

logotypy_kol_efrr_pl

Read more

Zajęcia dodatkowe, wyrównawcze, kółka zainteresowań

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia Rodzaj zajęć Termin realizacji
Tomasz Staroń Warsztaty pisarskie, koło biblioteczne Środa 14.25-15.10
Katarzyna Wiewiórska-Heichman Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej  z jęz. angielskiego Czwartek 8.10-8.55
Marek Gródecki Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej z wos-u Środa 9.00-9.45
Jolanta Belina-Faryj Zajęcia przygotowujące do matury, kółko przyrodnicze Poniedziałek 15.15-16.00
Monika Kurzawa Zajęcia przygotowujące do matury z jęz. angielskiego Środa 9.50-10.35
Emilia Wysocka Zajęcia wyrównawcze dla klasy 3aG Poniedziałek 13.30-14.15
Marzena Michalska Konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego Piątek 14.25-15.10
Elżbieta Jastrzębska Zajęcia taneczne, aerobik, zumba, fitness Wtorek 15.15-16.00
Katarzyna Wcześniak Konsultacje z fizyki

Przygotowanie do matury

Czwartek 14.20-15.10
Piątek
15.15-16.00

Agata Iwańczyk-Marga Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej  z jęz. angielskiego Czwartek 12.40-14.20
Izabela Broczkowska Język niemiecki dla maturzystów Piątek
9.50-10.35
Agnieszka Grzelecka Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej  z jęz. angielskiego Piątek
11.45-12.20
Elżbieta Jesiotr Zajęcia wyrównawcze z geografii dla gimnazjum Wtorek 15.10-16.05
Darosław Sadowski Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki Czwartek 10.50-11.35
Andrzej Popiński Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki – poziom rozszerzony Środa
13.25-15.10

 

Read more

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na zakup i dostawę książek Do zespołu szkół nr 4 w Skierniewicach w związku z zapytaniem ofertowym z dn. 10.11.2016 r.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach informuje,  że w związku z zapytaniem ofertowym z dn. 10 listopada 2016 roku w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły 4 oferty. Działając na podstawie postępowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. Poz. 2164 , ze zmianami), Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez :

REMA

PAWEŁ KIETLIŃSKI I WSPÓLNICY Spółka jawna

92-318 Łódź, al. Piłsudskiego 135

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Cena oferty: 15 000,00 zł (cena oferty, łącznie z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT)), w ramach której zostanie dostarczonych 673 egzemplarze książek. Zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w punkcie 5 Zapytania ofertowego. Zgodnie z kryterium wyboru oferty wzięto pod uwagę: liczbę oferowanych tytułów z listy zaproponowanej przez Zamawiającego stanowiącej załącznik numer 1 do zapytania ofertowego, ceny proponowanych pozycji, liczbę tytułów zaproponowanych przez oferenta. Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymagania zamawiającego.

Read more

Informacja o podmiotach biorących udział w zapytaniu ofertowym z dnia 10 listopada 2016 r. na zakup i dostawę książek do ZS nr 4 w Skierniewicach

Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach informuje,  że w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 10 listopada 2016 roku w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły 4 oferty, spełniające wymagania formalne określone w niniejszym zapytaniu. (więcej…)

Read more

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę książek do biblioteki szkolnej  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

pdf doc pdf pdf pdf
 Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia  Załącznik nr 2 – formularz oferty  Załącznik nr 3 – brak powiązań kapitałowych i osobowych  Załącznik nr 4 – wzór umowy  Zapytanie ofertowe na zakup książek

 

Read more

XXIV Skierniewicki Bieg Niepodległośći

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w biegu, którego organizatorem jest OSiR w Skierniewicach. Impreza odbędzie się 11 listopada 2016 r. o godzinie 11.11. Dla uczniów szkół średnich przewidziano biegi na 1000 m (dziewczęta kat. U) – godzina 13.40 oraz 2000 m (chłopcy kat. W) – godzina 13.50. Dla kategorii od A do W biegi zostaną rozegrane na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Batorego. Zapisy najpóźniej na 10 minut przed biegiem u sędziów zawodów. W biegu może wziąć udział każdy, kto nie posiada przeciwwskazań lekarskich do uprawiania biegów. Zapraszamy do udziału.

Read more
close
Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon