Informacja dotycząca firm, które złożyły oferty na dostarczenie sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu: „Nauka, praktyka, zawód, praca” w odpowiedzi na powtórne ogłoszenie z dnia 14.10.2016 r. zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.

Informacja dotycząca firm, które złożyły oferty na dostarczenie urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych, pakietów oprogramowania komputerowego składających się na wyposażenie pracowni dla Technik spedytor i Technik cyfrowych procesów graficznych w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach, a także sprzętu komputerowego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć z zakresu ECDL i doradztwa zawodowego w ramach projektu: Nauka, praktyka, zawód, praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  1. Wykaz firm, które złożyły ofertę na wykonanie ww. usługi w wymaganym terminie

Lp. Nazwa firmy i dane adresowe Kwota realizacji zamówienia
[kwota brutto]
1 AllTech Sp. jawna
Zdzisław Pająk, Artur Pająk
09-407 Płock, ul. Spółdzielcza 33
113 418,45 zł
2 AltBit Sp. zo.o.
05-500 Nowa Iwiczna, ul. Cicha 17
110 618,03 zł
3 Invar PC Media
98-200 Sieradz, Al. Pokoju 11c
110 059,16 zł

 

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi 115 985,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych).

Zamawiający: Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

Oferty są w trakcie rozpatrywania.  Wyniki postępowania zostaną opublikowane na Bazie Konkurencyjności oraz oferenci zostaną poinformowani drogą e-mailową.

Read more

Informacja dotycząca firm, które złożyły oferty na dostarczenie sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu: „Nauka, praktyka, zawód, praca”.

Informacja dotycząca firm, które złożyły oferty na dostarczenie urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych, pakietów oprogramowania komputerowego składających się na wyposażenie pracowni dla Technik spedytor i Technik cyfrowych procesów graficznych w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach, a także sprzętu komputerowego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć z zakresu ECDL i doradztwa zawodowego w ramach projektu: Nauka, praktyka, zawód, praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

1. Wykaz firm, które złożyły ofertę na wykonanie w/w usługi w wymaganym terminie

 

Lp. Nazwa firmy i dane adresowe Kwota realizacji zamówienia
[kwota brutto]
1 AllTech Sp. jawna
Zdzisław Pająk, Artur Pająk
09-407 Płock, ul. Spółdzielcza 33
118280,49 zł
2 AltBit Sp. zo.o.
05-500 Nowa Iwiczna, ul. Cicha 17
121200,08 zł
3 Invar PC Media
98-200 Sieradz, Al. Pokoju 11c
119999,00 zł

 

2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi 115985,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych).

Zamawiający: Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

Oferty są w trakcie rozpatrywania.  Wyniki postępowania zostaną opublikowane na bazie konkurencyjności oraz oferenci zostaną poinformowani drogą e-mailową.

Read more

Informacja dotycząca firm, które złożyły oferty na wykonanie usługi szkoleniowej w ramach projektu: „Nauka, praktyka, zawód, praca”

Informacja dotycząca firm, które złożyły oferty na wykonanie usługi szkoleniowej w ramach projektu: „Nauka, praktyka, zawód, praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  1. Wykaz firm, które złożyły ofertę na wykonanie w/w usługi w wymaganym terminie.
Lp. Nazwa firmy i dane adresowe Kwota realizacji zamówienia
[kwota brutto]
1

Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników i Spedytorów Samochodowych
991-765 Łódź
ul. Górnicza 18/36

77840,00zł
2

Spectra – szkolenia specjalistyczne
26-110 Skarżysko-Kamienna
Pl. Floriański 1 lok. 39

55692,00 zł

2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi 78400,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych).

Zamawiający: Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

Oferty są w trakcie rozpatrywania. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na bazie konkurencyjności oraz oferenci zostaną poinformowani drogą e-mailową.

Read more

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Przed rozpoczęciem roku szkolnego obędzie się msza święta w kościele o godzinie 8.00. (więcej…)

Read more

DZIEŃ OTWARTY

Bardzo serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty w naszej szkole, który odbędzie się 25 maja! W szczególności zachęcamy uczniów klas 6tych szkół podstawowych oraz uczniów klas 3 gimnazjów, którzy chcieliby kontynuować naukę w naszej szkole! Będzie to okazja, żeby zobaczyć budynek i teren szkoły, poznać przyszłych kolegów i koleżanki oraz nauczycieli, a także dowiedzieć się na temat naboru elektronicznego. (więcej…)

Read more

Harmonogram zebrań z rodzicami

Poniżej przedstawiamy harmonogram zebrań z rodzicami w dniu 11.05.2016r.

wywiadówki (1)

Read more
close
Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon