Plan lekcji
Oddziały
1aL 1bL 1cdL 2aL 2cdL 3bL 1abT 2abT 3abT 2aG 3aG
Nauczyciele
J.Belina - Faryj (JF) K.Botul (KB) I.Broczkowska (IB)
M.Dyśko (MD) M.Florczak (MF) I.Galej (IG)
W.Gaworek (WG) M.Gródecki (MG) A.Grzelecka (AG)
A.Humel (AH) A.Iwańczyk - Marga (AI) E.Jastrzębska (EJ)
E.Jesiotr (JE) K.Kałan (KK) A.Kaźmierak (AK)
T.Kowara (TK) M.Kurzawa (MK) B.Lewandowska (BL)
K.Ludwicka (KL) M.Michalska (MM) M.Nawrocka (MN)
M.Pawlaczyk (MP) U.Piasecka (UP) A.Popiński (AP)
K.Pruszkowska (KP) L.Radzikowska (LR) H.Rosiński (HR)
D.Sadowski (SD) A.Siwińska (AS) R.Skrobacz (RS)
T.Staroń (TS) J.Strojek (JS) D.Szwed (DS)
M.Tryzno (MT) K.Wcześniak (KW) M.Wieprzkowicz (MW)
K.Wiewiórska - Heichman (WK) D.Wolanowska (DW) E.Wysocka (EW)